Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Boete voor onjuist aangeboden huisvuil door Zaanstad geschrapt

Een inwoonster van Zaanstad zet begin februari 2016 groot papieren verpakkingsmateriaal  samen met een aantal lampen bij het grof vuil, omdat dit niet past in de normale papiercontainer. Als de vrouw ’s avonds thuis komt, ziet ze dat het afval weggehaald is. Een paar weken later ontvangt de vrouw een boete van €  127, - voor onjuist aangeboden afval. Ze snapt hier niets van.

De gemeente heeft  het papierafval én een huisvuilzak, die van de vrouw zou zijn,  naast een ondergrondse huisvuilcontainer in haar straat aangetroffen. Dit is een andere plek dan de plek, waar de vrouw het verpakkingsmateriaal enkele weken eerder had neergezet. De vrouw stuurt de gemeente twee brieven met bezwaren tegen de boete. Ze voert onder andere aan dat ze een ander type huisvuilzakken gebruikt dan het soort dat de gemeente aangetroffen heeft. Bovendien kan ze haar huisvuil kwijt in een ondergrondse afvalcontainer die via een pasje werkt. Dat maakt het onlogisch dat ze huisvuil naast de container zou zetten.  De gemeente blijft echter bij het standpunt dat de vrouw de boete moet betalen.

De ombudsman heeft enige tijd geleden al eens meegelopen bij de huisvuilinzameling in Zaanstad en de sector Handhaving zag toen aanleiding voor enkele aanpassingen in de werkwijze. De ombudsman besluit de situatie ter plaatse met de vrouw en de gemeente te gaan bekijken zodat de vouw haar verhaal aan de gemeente kan toelichten. Tijdens de bijeenkomst blijkt dat zij bij de afvalinzamelaar juist bekend staat als iemand die zich actief inzet voor een nette wijk. Zij doet regelmatig melding van volle of defecte containers en zwerfafval. Op het moment van het bezoek constateert de gemeente dat er opnieuw veel zwerfafval in de buurt is, mede als gevolg van de weersomstandigheden. Na afweging van alle omstandigheden besluit de gemeente om de boete te seponeren,  de vrouw hoeft deze niet te betalen.