Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Zaanstad helpt moeder en zoon onder dak

Begin februari belt een vrouw uit Zaanstad de ombudsman in paniek op. Ze is twee jaar geleden gescheiden, en haar ex betaalt geen alimentatie. Ze moet rondkomen van ongeveer € 600,- per maand. Ze heeft een tijdje bij een vriendin gewoond, en is daar ook ingeschreven. Als de vriendin merkt dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van haar toeslagen, belandt de vrouw op straat.

Haar 16 jarige schoolgaande zoon verblijft op wisselende adressen. De vrouw verblijft soms in de nachtopvang van het Leger des Heils, maar heeft niet voldoende geld om daar altijd te slapen. De ombudsman brengt de uiterst moeilijke situatie van de vrouw onder de aandacht van de gemeente Zaanstad, het sociaal wijkteam en Vangnet. Die slaan de handen ineen: heel snel kunnen de vrouw en haar zoon in een overbruggingswoning van het Leger des Heils terecht, waar ze zich ook kunnen inschrijven. De gemeente verstrekt een urgentie waardoor de vrouw binnen afzienbare termijn op huurwoningen kan reageren. Ook helpt de casemanager van het sociaal wijkteam de vrouw bij het aanvragen van toeslagen en aanvullende uitkering. Het snelle en adequate optreden is voor de ombudsman aanleiding om een boeket bloemen uit te reiken aan de betrokken medewerkers van Zaanstad.