Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jaarbeschouwing Gemeentelijke Kinderombudsman 2015

In haar eerste jaarbeschouwing over 2015, doet de Amsterdamse gemeentelijke kinderombudsman Anne Martien van der Does een dringende oproep aan professionals die zich met kinderen bezighouden om beter te luisteren naar de stem van het kind bij het nemen van beslissingen.

“Rapportages staan vaak vol met de conflicten tussen hulpverleners en de ouders, de mening van kinderen komt nauwelijks aan bod. Uit de gesprekken die ik daarover met kinderen heb gevoerd, bleek ook overduidelijk dat zij zich niet door de professionals gehoord hebben gevoeld. Als het kind voorop staat, vraag dan in ieder geval wat dat kind denkt” zegt Van der Does.
In het eerste half jaar dat Anne Martien van der Does als gemeentelijke kinderombudsman actief was behandelde zij 45 klachten. Die hadden betrekking op uiteenlopende onderwerpen, variërend van kleinere praktische problemen tot ernstige zaken met betrekking tot armoede, zorg en jeugdhulp.

 

Klik hier om de Jaarbeschouwing 2015 van de Gemeentelijke Kinderombudsman te lezen.