Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Inschrijving van stadsnomaden

Een groep stadsnomaden woont  op een braakliggend  terrein in Amsterdam. Deze “eco-nomaden” (zoals ze zichzelf noemen) wonen in zelfgebouwde huisjes, zijn geheel zelfvoorzienend en veroorzaken geen overlast. Het stadsdeel heeft mondeling toegezegd de groep te gedogen totdat duidelijk is wat er met het gebied gebeurt. Maar het wil geen schriftelijke gedoogverklaring afgeven.

Een aantal bewoners is zelfstandig ondernemer. Zij zijn verplicht om hun bedrijf in te schrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Daarbij moet wel een vestigingsadres van het bedrijf worden opgeven. Om die reden vraagt  een bewoner toestemming aan de gemeente om zich op het terrein  in te schrijven. Maar de gemeente weigert dit omdat het huisje waarin de man woont volgens de wet geen echte “woning” is.

 

De gemeente beschouwt de nederzetting  als een braakliggend terrein met zelfgebouwde huisjes,  zonder voorzieningen. Bovendien heeft de plek geen woonbestemming. Maar de gemeente eist wel van de nomaden dat ze zich inschrijven. Als ze dat niet doen zullen ze een boete krijgen. Een aantal bewoners krijgt via de afdeling Bijzondere Doelgroepen van WIP een postadres. Maar  Zzp-ers met een eigen inkomen komen hier niet voor in aanmerking. Een vertegenwoordiger van de nomaden maakt bezwaar tegen de  afwijzing van zijn inschrijving. Er zijn geen voorzieningen op het terrein omdat de bewoners zelfvoorzienend zijn. Ze maken gebruik van  zon- of windenergie en hebben een eigen waterzuiveringsinstallatie en biologische toiletten. De huisjes zijn, anders dan caravans, niet verplaatsbaar. De bewoners willen trouwens wel op het waterleidingnet worden aangesloten, maar Waternet kan dit niet regelen omdat ze niet op een bestaand adres wonen. De man begrijpt ook niet waarom de nomaden die in een ander stadsdeel in dezelfde situatie zitten, wel mogen worden ingeschreven op de plek waar ze wonen. Als ik navraag doe gaat Basisinformatie, de afdeling die verantwoordelijk is voor onderzoek naar inschrijvingen, zelf een kijkje nemen op het terrein. Daarbij wordt geconstateerd dat de nomaden echt ‘wonen’ op de plek waar ze zich willen inschrijven. Volgens de wet moet de gemeente hen dan ook op deze plaats inschrijven. Dit is nog wel een probleem. Omdat de plek geen woonbestemming heeft, is er geen officieel adres voor het terrein. Basisinformatie neemt vervolgens contact op met het stadsdeel waarbinnen het terrein ligt. Dat  laat uiteindelijk doorschemeren de situatie tijdelijk te zullen gedogen. Voor Basisinformatie is dit voldoende om een adresbeschikking af te geven en de bewoners in te schrijven.

 

Deze column verscheen begin maart 2016 in MUG