Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kapper valt tussen de regels van Bbz en bijstand

In het derde kwartaal van 2015 ontving de ombudsman een klacht van een 58-jarige Amsterdamse kapper. De gemeente heeft hem gedurende een half jaar, tot februari 2015, een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz) toegekend. In februari 2015 vraagt de man verlenging aan.

De gemeente wijst zijn aanvraag af, omdat het bedrijf niet levensvatbaar is. Het bezwaarschrift van de man wordt ongegrond verklaard. De motivering luidt dat de gemeente al eerder Bbz heeft toegekend terwijl het ondernemingsplan daartoe geen aanleiding gaf. Omdat de man al investeringen had gedaan, heeft de gemeente toen toch een uitkering toegekend.

De man wendt zich tot de ombudsman. Hij laat zien dat zijn maandelijkse inkomen uit het bedrijf ongeveer € 800,- á € 900,- euro netto is, en er een stijgende lijn is. Zijn verwachting is dat het inkomen binnen een jaar aantrekt tot € 1300,- netto.

De ombudsman ziet aanleiding om een gesprek te organiseren met de behandelaar van de aanvraag, de medewerker die het bezwaar heeft behandeld en de teammanager van de afdeling Zelfstandigen. In het gesprek komt onder meer aan bod dat de man een subsidie van het stadsdeel heeft gehad voor zijn zaak, dat zijn zaak is gebouwd op een plek waar voorheen straatoverlast was en dus bijdraagt aan de ervaren veiligheid in de buurt. Ook de vraag wat het de maatschappij kost als de man zijn onderneming moet stoppen en helemaal afhankelijk wordt van een uitkering komt ter tafel.

De ombudsman constateert dat er een gat tussen de Participatiewet en de Bbz-regeling is, waardoor wellicht mogelijkheden voor mensen in de bijstand, om via eigen werk aan inkomen te komen, gemist worden. Naar aanleiding van deze zaak heeft de ombudsman gesprekken gevoerd met het management van WPI en met de wethouder. Afgesproken is dat de ombudsman, door de begeleiding van vijf dossiers, in 2016 intensieve aandacht aan dit thema zal besteden.

 

Het Parool wijdde op 16 maart een artikel aan dit onderwerp.