Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Minder overlast van horecagelegenheid

De ombudsman ontvangt regelmatig klachten van bewoners die (geluids)overlast ondervinden van een horecagelegenheid. Dit kan diep ingrijpen in het leven van mensen. Ze worden ’s nachts uit hun slaap gehouden waardoor ze niet meer goed kunnen functioneren op hun werk.

Bij een zaak in Stadsdeel Centrum ondervonden meerdere omwonenden al langer dan vijf jaar ernstige (geluids)overlast van een horecagelegenheid. Ondanks inspanningen van het stadsdeel en de politie bleef de overlast voortduren. De ombudsman heeft dit, tijdens een nachtelijke schouw met een van zijn medewerkers, ook zelf geconstateerd. Naar aanleiding hiervan is hij anderhalf jaar geleden met de bewoners, het stadsdeel en de politie om tafel gaan zitten om te kijken hoe de overlast effectiever aangepakt kan worden. Daarna zijn een aantal maatregelen genomen en werd op gezette tijden overleg gevoerd met het stadsdeel. Een van de maatregelen was een 24/7 geluidscontrole gedurende enige weken. Ook moest de uitbater een akoestisch onderzoek verrichten. De maatregelen lijken effect te hebben. Begin februari 2016 liet een van de omwonenden weten dat de overlast zo goed als verdwenen is. Ook in 2016 wil de ombudsman, zowel in individuele zaken als meer in het algemeen, met de stadsdelen en de politie kijken hoe  horeca-overlast effectiever bestreden kan worden.”